کد مطلب: 9299 تعداد بازدید: ۳۵۲۰

اداره تهیه و ارائه آمار

دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲
1.   تهيه، طراحي، استقرار، بهره‌برداري، نگهداري، پشتيباني و بهينه‌سازي و ارتقاء بانك جامع و متمركز آمار و اطلاعات مركز مديريت حوزه‌هاي علميه خواهران از قبيل:
4.1. تدوین استانداردهای تولید، انتقال، پردازش، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران؛
4.2. برنامه‌ریزی و هماهنگ‌سازی جریان داده‌ها و اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران؛
4.3. همکاری با مرکز فناوری اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران در طراحی، تهیه، تولید و پیاده‌سازی سامانه مکانیزه آماری؛
4.4. اعمال مدیریت متمرکز در تهیه، جمع‌آوری و ارائه آمار و اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران؛
4.5. نظارت فنی و ارزشیابی طرح‌ها، برنامه‌ها، فعالیت‌ها، اقلام و شاخص‌های آماری حوزه‌های علمیه خواهران از نظر کارایی و اثربخشی؛
4.6. پیشنهاد سطوح صلاحیت دسترسی کاربران به اطلاعات با مشارکت معاونت‌ها به مسؤول سازمان برنامه‌ريزي و نظارت و اجرای آن پس از تصویب؛
2.   تهیه، توليد و ارائه گزارش‌هاي آماری و ارائه تحليل‌هاي مورد نياز واحدهای حوزوی و ساير نهادها و سازمان‌های متقاضي در چارچوب مصوبات و با رعایت طبقه‌بندی‌های مربوطه؛
3.      همکاری با سازمان‌های آماری کشور در سیاست‌گذاری نظام آماری و اصلاح اقلام و شاخص‌های آماری؛
4.      انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با توسعه نظام آماری، مورد نیاز حوزه‌های علمیه خواهران.