کد مطلب: 9300 تعداد بازدید: ۳۲۵۴

اداره تحلیل و ارائه گزارشات

دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲
1.   تهیه گزارش جامع دوره‌اي و موردي از عملکرد معاونت‌های ستادی، مدیریت‌های حوزه علمیه استانی و واحدهاي حوزوي تابعه با استفاده از گزارشات واصله و ارائه به مدیر مرکز؛
2.   تهیه، توليد و ارائه گزارش‌هاي عمومي و اختصاصي مورد نياز واحدهای حوزوی و ساير نهادها و سازمان‌های متقاضي در چارچوب مصوبات و با رعایت طبقه‌بندی‌های مربوطه؛
3.    اطلاع‌رساني به معاونت‌های ستادی و مدیریت‌های حوزه علمیه استانی در زمينه امور مرتبط با حوزه‏هاي علميه خواهران.
4.   تهیه، توليد و ارائه گزارش‌هاي تحلیلی از ميزان رشد حوزه‏هاي علميه خواهران در زمينه‌هاي فرهنگي- تربيتي، آموزشي، پژوهشي و پشتيباني با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط در مركز و مديريت‌هاي حوزه علميه استاني؛  
5.   ارزيابي و تحليل ميزان رشد فعاليت‌ها و عملكرد معاونت‌های ستادی و مدیریت‌های حوزه علمیه استانی با همكاري مراجع ذي‌ربط.