کد مطلب: 9301 تعداد بازدید: ۳۷۴۸

گزینش و ارزشیابی نیروی انسانی

دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲
  1. استقرار دبيرخانه هسته گزينش مرکز مديريت و دبيرخانه هیأت مرکزی گزینش و پیگیری استقرار هسته‌های گزینش مدیریت‌‌های استانی و انجام امور اجرایی مربوطه، در چارچوب ضوابط؛
  2. تهیه و تنظیم پیش‌نویس بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، سؤالات و فرم‌های مورد نیاز برای مصاحبه، در راستاي هماهنگی هسته‌های گزینش و ایجاد وحدت رویه در امر مصاحبه، و ارائه به هیأت مرکزی گزينش جهت تصویب؛ 
  3. انجام کارهای کارشناسی مربوط به هیأت مرکزی گزينش و سایر امور محوله از سوی آن؛
  4. تعيين صلاحيت داوطلبان همكاري با مركز مديريت و اعضاي هسته‌هاي گزينش مديريت‌هاي استاني، از طريق مراحل ذيل و ارسال اطلاعات تکمیلی به هسته گزینش مركز، جهت اظهار نظر و صدور رأی:
4.1. بررسي و تكميل پرونده متقاضیان همكاري جهت طرح در هسته گزينش و يا هيأت مرکزی گزينش؛
4.2. انجام تحقیقات محلی از متقاضیان و تحقیق از معرف‌های پیشنهادی آنان؛
4.3. انجام مصاحبه با حضور حداقل یکی از اعضاءی هسته گزینش و مکتوب نمودن سؤالات و پاسخ‌ها؛
4.4. استعلام از مراجع ذیصلاح پیرامون متقاضیان؛
  1. دریافت و بررسي اعتراضات مربوط به رد صلاحیت‌شدگان هسته‌هاي گزینش و ارائه نتايج به هیأت مرکزی گزينش جهت تجدیدنظر؛
  2. ابلاغ آراء هسته گزينش مركز و هیأت مرکزی گزینش به مراجع و مخاطبين ذي‌ربط؛
  3. نظارت بر حسن اجراي احكام و تصمیمات متّخذه در هسته گزينش مركز و هيأت مركزي گزينش؛
  4. ضبط و نگهداری کلیه اسناد و مدارک مربوط به پرونده گزینشی افراد به صورت محرمانه و تحویل به اداره بررسی و حفاظت جهت بایگانی؛
  5. هماهنگی، آموزش و نظارت و ارزشیابی عملکرد هسته‌هاي گزينش مديريت‌هاي استاني و ارائه گزارشات لازم به هیأت مرکزی گزینش.