کد مطلب: 9302 تعداد بازدید: ۳۶۷۸

تحقیق و ارزیابی

دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲
  1. نظارت بر حسن اجراي وظايف و مأموريت‌ها و ارزيابي عملكرد و برنامه‌هاي معاونت‌ها و دفاتر مركز؛
  2. نظارت بر حسن اجراي وظايف و مأموريت‌ها و ارزيابي عملكرد و برنامه‌هاي مديريت‌هاي استاني از طريق معاونت شهرستان‌ها؛
  3. نظارت بر حسن اجراي وظايف و مأموريت‌ها و ارزيابي عملكرد و برنامه‌هاي واحدهاي آموزشي-تربيتي از طريق مديريت‌هاي استاني؛
  4. طراحي و اجراي مستمر نظام جامع ارزيابي فراگير واحدهاي حوزوي خواهران به منظور درجه‌بندي دوره‌اي آن‌ها با همكاري معاونت‌هاي مربوطه در مركز و مديريت‌هاي استاني؛
  5. ارزشیابی کارکنان مرکز و مدیران استانی، در چارچوب آیین‌نامه و ضوابط مربوطه؛
  6. اخذ نتایج فرآیند ارزشیابی کارکنان مدیریت‌های استانی جهت اعمال آثار و تطبیق بر وضعیت کارکنان؛
  7. رصد، جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل، طبقه‌بندی و حفظ اخبار ویژه و اطلاعات محرمانه حوزه‌های علمیه خواهران در چارچوب وظایف و انجام اقدامات پیشگیرانه در موارد مقتضی؛
  8. آسیب‌شناسی مستمر سیاسی و اجتماعی خواهران حوزوی و واحدهای مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و ارائه راهکار جهت کاهش آسیب‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه با همکاری حوزه‌های علمیه استانی و معاونت‌های مربوطه؛
  9. نظارت بر حفظ شؤونات و شعائر اسلامی، شغلی، صنفی و یا اداری، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و حسن اجرای آیین‌نامه‌های انضباطی توسط کارکنان مرکز و مدیران استانی؛
  10. تحقیق و نظرسنجی از مسؤولین مرکز و واحدهای تابعه برای آشنایی با نقاط قوت و ضعف قوانین، مقررات، برنامه‌ها و پیشنهاد طرح‌های اصلاحی و تقویتی.