کد مطلب: 9309 تعداد بازدید: ۳۹۰۴

اداره بودجه و کنترل اعتبارات

سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲
وظايف اداره بودجه و کنترل اعتبارات :
1.   تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه مرکز مدیریت حوزه‌هاي علميه خواهران و حوزه‌های علمیه استانی با همکاری معاونت‌ها و حوزه‌های علمیه استانی و ارائه به مسؤول سازمان برنامه‌ريزي و نظارت:
2.   تهيه، تدوين، اصلاح و تكميل قوانين، مقررات، آیين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايمرتبط با امر بودجه و ارائه به مسؤول سازمان برنامه‌ريزي و نظارت جهت بررسي و تصويب؛
3.      ابلاغ اعتبارات معاونت‌های ستادی و حوزه‌های علمیه استانی بر اساس بودجه مصوب شورای عالی؛
4.   تخصیص اعتبارات معاونت‌های ستادی و حوزه‌های علمیه استانی بر اساس پيشنهادات ايشان و بودجه مصوب شورای عالی؛
5.   بررسي درخواست جابه‌جايي اعتبارات معاونت‌های ستادی و حوزه‌های علمیه استانی و ارائه راهكار مناسب در اين زمينه.
6.      كنترل و نظارت بر مصرف صحيح اعتبارات تخصيص‌يافته به معاونت‌های ستادی و حوزه‌های علمیه استانی؛
7.      رسيدگي به تخلفات احتمالي مصرف اعتبارات تخصيص‌يافته به معاونت‌های ستادی و حوزه‌های علمیه استانی؛
8.      نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های جاری و عمرانی در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه؛
9.   تهیه و تنظيم گزارش‌هاي مالی-برنامه‌ای و تراز بودجه‌ای به صورت دوره‌اي و موردي به مسؤول سازمان برنامه‌ريزي و نظارت.