کد مطلب: 9310 تعداد بازدید: ۳۸۸۱

اداره طرح و برنامه

سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲
وظايف اداره طرح و برنامه:
1.   همکاری با دبیرخانه شورای عالی جهت تدوین مأموریت‌ها، چشم‌انداز، سیاست‌های کلان و سند راهبردی حوزه‌هاي علمیه خواهران‌ با مشارکت معاونت‌های ستادی و حوزه‌های علمیه استانی؛
2.   تجميع و هماهنگ‌سازي سیاست‌های کلان و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت معاونت‌ها و دفاتر مركز و ارائه به مسؤول سازمان برنامه‌ريزي و نظارت؛
3.   طراحی و بهسازي نظام نظارت برنامه‌ای شامل نظارت بر تحقق اهداف برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت معاونت‌های ستادی و مدیریت‌های حوزه علمیه استانی و پيشنهاد به مسؤول سازمان برنامه‌ريزي و نظارت جهت بررسي و تصويب؛
4.   طراحی، استقرار و بهسازي نظام‌های تحول اداری و روش‌های افزایش بهره‌وری و پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط جهت بررسي و تصويب؛ 
5.   طراحی شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، معاونت‌های ستادی و مدیریت حوزه‌های علمیه استانی و اجرای آن؛
6.      طراحی شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی عملکرد معاونت‌های ستادی و معاونت‌هاي صف حوزه‌هاي علميه استاني؛
7.   بررسی مستمر نظام‌ها، ساختارها، تشكيلات و روش‌های انجام كار، تهيه و پیشنهاد ارتقاء و اصلاح آن با مشارکت معاونت‌های مربوطه و نظارت بر اجرای آن؛
8.   تهيه، تدوين، اصلاح و تكميل قوانين، مقررات، آیين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي عام و كلي حوزه‌هاي علميه خواهران و ارائه به مراجع ذي‌ربط جهت بررسي و تصويب؛
9.      بررسی برنامه‌های پیشنهادی معاونت‌ها و حوزه‌های علمیه استانی از لحاظ انطباق با چشم‌انداز و سیاست‌های کلان؛
10.هماهنگ‌سازی قوانین و مقررات معاونت‌ها، استانداردسازی نگارش آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها و رصد تعارض‌ها و تزاحم‌های آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها با مصوبات شورای عالی حوزه‌های علمیه و پیشنهاد اصلاح آن؛
11.تهیه و تنظیم شرایط احراز مشاغل، طبقه‌بندی مشاغل و شرح وظایف پست‌های سازمانی و پیشنهاد آن به مسؤول سازمان برنامه‌ريزي و نظارت؛
12.نظارت بر اجرای ساختار و رعایت سازمان نفرات مصوب؛
13.دبيري جلسات شوراي معاونين با هماهنگی مسؤول سازمان برنامه‌ريزي و نظارت و پيگيري اجراي مصوبات؛
14.تشکیل و برگزاری شورای سازمان برنامه‌ریزی و نظارت؛
15.ارائه خدمات کارشناسی به واحدهای سازمانی تابعه مركز در چارچوب وظایف.