کد مطلب: 3767 تعداد بازدید: ۱۲۸۹

معرفي مسؤول دفتر برنامه ريزي و نظارت

چهارشنبه -۷۸ فروردين -۶۲۱

مسؤوليت دفتر به عهده جناب آقاي سيد داود ساجدي متولد سال 1334 –استهبان- است که از سال 1359 تاکنون در شهر قم ساکن مي باشند. ايشان علاوه بر مسؤوليت دفتر برنامه ريزي و نظارت مرکز مديريت حوزه هاي علميه خواهران، مدير عامل مؤسسه تحقيقاتي و فرهنگي مجتمع مفيد، معاون تحقيقات کاربردي فرهنگستان علوم اسلامي و مشاور برنامه ريزي برخي دستگاه هاي اجرايي بوده و هستند.