کد مطلب: 3949 تعداد بازدید: ۲۵۷۳

شرح وظايف مديريت آمار و اطلاعات

پنجشنبه ۱ فروردين ۱۳۷۰
مديريت آمار و اطلاعات از طريق واحدهاي « تحليل و اطلاع‌رساني» و «تهيه و ارائه آمار» عهده‌دار انجام فعاليت‌هاي زير مي‌باشد.
1.   پیشنهاد سیاست‌های کلان و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت امور مربوط به آمار و اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران به مسؤول سازمان برنامه‌ريزي و نظارت؛
2.   سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی، هماهنگ‌سازی، نظارت و ارزیابی امور آمار و اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران در چارچوب سیاست‌های‌کلان و مصوبات شورای عالی؛
3.      طراحی، استقرار و به‌سازی نظام جامع آمار و اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران؛
4.      طراحی دوره‌های آموزشی مورد نیاز نظام جامع آمار و اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران.
5.      دبيري جلسات كارگروه‌هاي مربوطه با هماهنگي مسؤول سازمان برنامه‌ريزي و نظارت و پيگيري اجراي مصوبات؛
6.   هدايت، حمايت و ارزيابي امور آمار و اطلاعات مديريت‌هاي استاني و واحدهاي حوزوي تابعه در چارچوب مصوبات و ضوابط؛
7.      برنامه‌ريزي براي بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در امور آمار و اطلاعات و حمايت از توسعه آن؛
8.      انجام مطالعات و ارائه آموزش‌‌های لازم برای ارتقاء و بهينه‌سازي انجام وظایف و مأموريت‌هاي محوله؛
9.      ارائه خدمات کارشناسی به واحدهای سازمانی تابعه مركز در چارچوب وظایف؛
10.تهيه، تدوين، اصلاح و تكميل قوانين، مقررات، آیين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه خواهران و ارائه به مسؤول سازمان برنامه‌ريزي و نظارت جهت بررسي و تصويب؛
11.تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه آمار و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌هاي علميه خواهران و حوزه‌های علمیه استانی و ارائه به مسؤول سازمان برنامه‌ريزي و نظارت؛
12.انجام ساير وظایف محوله و كارشناسي موارد ارجاعي از سوي مسؤول سازمان برنامه‌ريزي و نظارت.