کد مطلب: 9293 تعداد بازدید: ۳۰۱۳

اداره کل برنامه و بودجه و مطالعات راهبردی

یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲

اين مديريت از نيمه دوم سال1376 با مديريت سرکار خانم معادي شروع به فعاليت نمود و از سال 1377 با استعفاي ايشان با مديريت سرکار خانم غلامي ادامه فعاليت داد که به علت عزيمت به خارج از کشور در شهريور ماه سال  85، باسرپرستي خانم شعيب اداره شد. با استعفاي خانم شعيب در سال 1388، اين مديريت مدتی را با نظارت مستقيم مسئول محترم دفتر برنامه‌ريزي و نظارت به فعاليت خود ادامه داد و نهایتاً با حکم مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت ، جناب آقای استاد جعفری در آذر سال1391 به عنوان مدیر برنامه و و بودجه این دفتر معرفی گردیدند. 

اهم فعاليت‌هاي انجام شده در مديريت برنامه و بودجه به شرح ذيل مي‌باشد:

1-  تنظيم و اعلام دستورات شوراي اداري به اعضاي شورا؛

2- تشکيل 508 جلسه شوراي اداري از سال 1386 تا  سال 1390  و تنظيم صورتجلسات آن و اعلام مصوبات به دفتر مدير؛

 

3-  تهيه و تنظيم کتابچه مجموعه ضوابط و مقررات مرکز درسه نوبت در سال هاي 1379،1381 و 1386؛

 

4- تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملکرد فصلي مرکز از 3 فصل (بها ر، ‌تابستان،‌ پاييز ) در سال 1390 ؛

5- تشکيل 176 جلسه کارگروه ارزيابي و پشتيباني از مدارس و تنظيم و اعلام دستورات به اعضاي کارگروه و صورتجلسات آن از سال 80 تا  انتهاي شهريور 1390؛

6- تشکيل  51 کارگروه تأسيس از سال80  تا انتهاي فصل پاييز 1390؛

7- تشکيل 21 جلسه کارگروه فرعي پشتيباني از مدارس و تنظيم و اعلام دستورات به اعضاي کارگروه و صورتجلسات آن از سال  1380 تا 1389؛

8-  تهيه و تنظيم بودجه سالانه مرکز از محل منابع ملي واستاني؛

9- ابلاغ بودجه سال 1390 از محل اعتبارات ملي و استاني ؛

10 - کنترل اعتبارات و اصلاح سند؛

11- بررسي و تأمين محل اعتبار؛

 12- آغاز تهيه  و تدوين  لايحه برنامه و بودجه پيشنهادي سال 1391.