کد مطلب: 9295 تعداد بازدید: ۳۲۶۹

اداره کل نظارت و ارزیابی

دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲

مديريت نظارت و ارزشيابي از سال 1378 فعاليت رسمي خود را با مديريت سرکار خانم ترابي آغاز کرد. پس از استعفاي ايشان در سال 1382 اين مديريت مستقيماً زير نظر مسئول دفتر ربرنامه ريزي و نظارت و با همکاري جناب آقاي حسيني و سرکار خانم رابودان به انجام وظايف محوله مبادرت کردندواز تيرماه 1388 تا کنون با مديريت جناب آقاي دانش اداره مي گردد.

فعاليت هاي انجام شده توسط اين مديريت از ابتدا تا کنون به شرح ذيل مي باشد:

1- رسيدگي و پاسخگويي به شکايات و گزارشات واصله از طلاب، اساتيد و مسؤولان مدارس و همکاران و معاونت هاي مرکز و اقدام جهت حل و فصل اختلافات که تا پايان  سال 1389 به 4967 مورد شکايت و گزارش واصله رسيدگي شده، گرچه اهم فعاليت مديريت نظارت، پيگيري شکايات و گزارشات و ارسال آنان به لحاظ ارتباط موضوع به معاونت هاي محترم مرکز و مرتبطين و دريافت پاسخ و اعلام نتيجه به گزارش دهندگان مي باشد؛

2- تشکيل کميته‌هاي خاص از تاريخ 27/4/84 به منظور بررسي و رسيدگي به  برخي از گزارش‌ها و شکاياتي که به نحوي با سرنوشت و آبروي افراد پيوند خورده است ؛که تاکنون با برگزاري بيش از 30 جلسه به مشکلات و معضلات خاص بيش از 150 نفر از طلاب ، مديران و مدارس رسيدگي شده است.

3- نظارت و بازديد از مدارس در موارد مورد نياز که تا پايان سال 89، 780 مورد بازديد از مدارس علميه صورت گرفته و نتايج آن نيز به مدارس اعلام شده است.
4- جمع بندي و انعکاس نظرات طلاب به معاونت‌هاي مربوطه از طريق توزيع برگه‌هاي نظرخواهي انتقادات و پيشنهادات در بازديدهاي انجام شده توسط مرکز و پي گيري پاسخ آن .

5- نظارت و بازرسي بر کيفيت انجام امور مرکز مانند همايش ها، اردوها و اجلاس ها.

6- برگزاري جلسات با حضور مسئولان مدارس و بررسي مسائل و مشکلات آن‌ها.

7-  اجراي طرح نظرسنجي عملکرد مرکز در نگاه مسؤولان مدارس؛ اين طرح براي اولين بار در سال 84 اجرا شد. در اين نظرسنجي پيرامون عملکرد کليه بخش ها در دو حوزه عملکرد عمومي و اختصاصي از مديران مدارس نظرخواهي شد.